نمایشگاه نگارگری قرآن کریم

ده هنرمند نگارگر و یک خوشنویس مشهدی با سیزده اثر در اولین نمایشگاه مجازی قرآن کریم با شعار” قرآن؛ کتاب رشد و رویش” شرکت داشتند.
نشانی اینترنتی نمایشگاه www.iqfa.ir

معرفی اساتید شرکت کننده:
مریم میرصدرایی
حسین قایمی
رضا مهدوی
زینت مسئله گو
آنیتا پولادی
کورش محمدی نژاد
فریناز فرهنگی راد
پرنیا مدرسی
الهام بیک زاده
فاطمه دلاور
معصومه پیمان