ورکشاپ تخصصی کاریکاتور , مکر مکرون

 

1399.8.12
ورکشاپ یک روزه مکر مکرون
با حضور ده کارتونیست(کاریکاتوریست) مشهد و حضور افتخاری عباس ناصری از بجنورد
باحمایت حوزه هنری خراسان رضوی و همکاری انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی
با تشکر از استاد قدیر وقاری