نمایشگاه خوشنویسی رقص قلم

معاون میراث‌فرهنگی خراسان رضوی در اختتامیه اولین نمایشگاه و همایش بین‌المللی خوشنویسی راه ابریشم «رقص قلم»:
?استاد خوشنویسی علی اکبر اسماعیلی قوچانی در فهرست ملی نادره‌کاران و گنجینه زنده بشری ثبت می‌شود.

قبلاً دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی از ایجاد خانه موزه ی استاد اسماعیلی قوچانی حمایت کرده بود

?از هر فرصت و بستری باید برای معرفی هنرمندان افتخارآفرین ولی گمنام شهرمان استفاده کنیم

?محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد گفت:
? همه ما باید بدنبال بهانه‌ای برای معرفی هنرمندان ارزشمند و نامی خود و همچنین الگوسازی از آنها باشیم؛

? هنرمندانی چون استاد «اسماعیلی قوچانی» که به واسطه کمتر دیده شدن، بسیاری از ما از وجود بابرکت آنها غافل هستیم