هنرهای جدید

 هنرهاي جدید  

هنر جدید مجموعه ای از گرایشهای گوناگون چون هنر مفهومی (کانسپچوال آرت)، چیدمان (اینستالیشن)، هنر اجرا (پرفورمنس)،هنردیجیتالی، هنر محیطی، هنرویدیویی، هنر چند رسانه ای وغیره… است. به دلیل استفاده از تکامل پیشرفته تکنولوژی  در زمینه های گوناگون، متریالهای متعدد و داشتن نگاه تازه به فضا، انسان واشیاء بسیار گسترده است. هنر جدید به هنرمند این امکان را می دهد که از هر ابزار ومتریالی که با ذهنش سازگاری دارد بهره ببرد و بسترساز خلاقیت ها ونوآوری های تازه باشد.  مهمترین ویژگی هنر جدید  وجه تجربی آن است که  از تعامل بین نوآوریها ونهادهای نوین شکل می گیرد. در هنرجدید فضاهای پیرامونی یک اثر توسط هنرمند تعریف می شود. اینکه در فضای باز یا بسته، روشن یا تاریک، سیال یا فشرده وسکوت یا همهمه، ساکن یا متحرک  وغیره ….باشد گاه هنر مند می تواند مخاطب را توسط اثرش احاطه کند و با بکارگیری حواس پنجگانه وحتی حضور او به عنوان بخشی از اثر، اثر خود را شکل دهد. در حال حاضر هنرها بیشتر به شکل ترکیبی وتوامان در یک اثر وجود دارند وبسیاری از فن آوریهای جدید به صورت چند رسانه ای در شکل گیری اثر هنری حضور دارند. شروع هنر جدید را به دهه های پایانی قرن بیستم منسوب می کنند  همراه با تحولی عمیق در معنای هنر وساختار زیبایی. ولی انگیزه اصلی آن به آغاز قرن برمی گردد زمانی که مارسل دوشان انگیزه واندیشه هنرمند را مهمتر از دستاورد نهایی هنرمند می دانست وبیشتر به کنش و واکنش بین اشیاء وتماشا گر می اندیشید وبه تغییر معنایی که بر اثر جابجایی یا امضاءهنرمند در شیء هنری ایجاد می شود ودر مخاطب ایجاد سئوال می کند.